Seongdong Gu Public health center

skip navigation

Contents go Main menu go Left menu go Copyright go
Thay đổi chữ in hoamagnificationcurtail
 • Lời ngỏ
  •  
  • Lời ngỏ
  •  
 • Thông tin chung về trung tâm y tế
  •  
  • Lịch sử
  • Hiện trạng trung tâm y tế/ chi nhánh
  • Hướng dẫn tìm đường
  •  
 • Giới thiệu từng khoa
  •  
  • Sơ đồ tổ chức
  • Giới thiệu chi nhánh trung tâm y tế
  •  
 • Hướng dẫn kiểm tra và khám chữa bệnh
  •  
  • Hướng dẫn kiểm tra
  • Hướng dẫn khám chữa bệnh
  •  
 • Thông tin hóa
  •  
  • Trung tâm sức khỏe cộng đồng
  • Dự án
  •  
 • Dự án đô thị khỏe mạnh
  •  
  • Đô thị khỏe mạnh
  • Mục tiêu
  • Dự án quan trọng
  •  

Lời ngỏ: Trung tâm y tế Seongdong-gu hiện đang tích cực thực hiện dự án nâng cao sức khỏe giúp 34 vạn dân Seongdong-gu có cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc, ngoài ra trung tâm còn cung cấp các dịch vụ hành chính y tế chất lượng với trang thiết bị tiên tiến hiện đại nhất.xem
Hướng dẫn khám chữa bệnh: Ở trung tâm y tế của chúng tôi thực hiện khám chữa bệnh lâm sàng lần thứ 1 và khám chữa răng, vật lí trị liệu, khám lao v.v, thực hiện giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, chủng ngừa ban đầu cho trẻ, chủng ngừa chung .v.v, đồng thời cấp giấy khám sức khỏe với đối tượng là người làm việc vệ sinh thực phẩm v.vxem
Thời gian sử dụng trung tâm y tế
hàng ngày 09:00 ~ 18:00
Thứ Bảy 09:00 ~ 13:00 Hướng dẫn tìm đườngTrung tâm y tếChi nhánh KumhoChi nhánh Seongsu
Dự án đô thị khỏe mạnh Mục tiêu :
- Chính sách công cộng về sức khỏe
- Tái giáo dục về các dịch vụ liên quan đến sức khỏe
- Hoạt động mạnh mẽ của xã hội và cộng đồng
- Môi trường hỗ trợ
- Tăng năng lực cá nhân xem


Giới thiệu PDF xuống

skip navigation

Contents return Main Menu return Left return Copyright return